Greece Datacenter

Mua VPS Hi Lạp tại Thuê Cloud

Full quyền quản trị tại thuecloud
Full Quyền quản trị

Quý khách được toàn quyền quản trị VPS của mình trên hệ thống của ThueCloud.

Mua VPS thuecloud
Bảo mật tuyệt đối

VPS được bảo mật tuyệt đối dựa trên các cong nghệ ảo hóa tiên tiến nhất hiện nay.

VPS địa chỉ IP sạch
Địa chỉ IP sạch

IP của VPS liên tục được bổ sung, làm mới đảm bảo IP VPS sạch, không Blacklist.

VPS Private tại thuecloud
IPv4 dùng riêng

Mỗi VPS một địa chỉ IP đảm bảo quyền truy cập riêng tư và không trùng IP với bất kỳ ai.

Datacenter tại thuecloud
Chuẩn quốc tế

Các Datacenter chuẩn quốc tế Tier III giúp cho hệ thống vận hành ổn định, chuyên nghiệp.

Mua VPS tại thuecloud Support
Support tận tâm

Chuyên nghiệp và tận tâm phục vụ khách hàng là tiêu chí hoạt động của ThueCloud.com

Pricing

Bảng giá VPS Hi Lạp

VPS GR1

250.000

 • 1 GB RAM
 • 1 vCPU
 • 25 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR2

280.000

 • 2 GB RAM
 • 2 vCPU
 • 40 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR3

348.000

 • 2 GB RAM
 • 4 vCPU
 • 60 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR4

547.000

 • 4 GB RAM
 • 6 vCPU
 • 70 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR5

690.000

 • 4 GB RAM
 • 8 vCPU
 • 90 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR6

1.050.000

 • 6 GB RAM
 • 10 vCPU
 • 100 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR7

1.300.000

 • 8 GB RAM
 • 12 vCPU
 • 150 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR8

1.750.000

 • 10 GB RAM
 • 14 vCPU
 • 170 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR9

2.150.000

 • 16 GB RAM
 • 16 vCPU
 • 210 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR7

1.300.000

 • 8 GB RAM
 • 12 vCPU
 • 150 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR10

3.550.000

 • 20 GB RAM
 • 24 vCPU
 • 310 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR11

4.700.000

 • 24 GB RAM
 • 32 vCPU
 • 410 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital
VPS GR12

7.000.000

 • 32 GB RAM
 • 64 vCPU
 • 510 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Athens Capital

Trải nghiệm khách hàng