Hướng dẫn đưa File lên VPS là khâu quan trọng khi công việc của bạn sử dụng nhiều File. Có nhiều bạn sau khi đã đăng nhập VPS bằng máy tính thành công thì lại gặp một vấn đề đó là không biết các đưa file của mình từ máy tính lên VPS bằng cách nào. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lưu File lên VPS. Quá trình thực hiện trên cửa sổ Remote Desktop Connection. Trước tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình một địa chỉ ip để đăng nhập. Nếu các bạn chưa có ip có thể truy cập website Thuecloud.com để mua.