Paris Datacenter

Mua VPS Pháp tại ThueCloud.com

Full quyền quản trị tại thuecloud
Full Quyền quản trị

Quý khách được toàn quyền quản trị VPS Pháp của mình trên hệ thống của chúng tôi.

Mua VPS thuecloud
Bảo mật tuyệt đối

France VPS được bảo mật tuyệt đối dựa trên các công nghệ ảo hóa tiên tiến nhất hiện nay.

VPS địa chỉ IP sạch
Địa chỉ IP sạch

IPv4 của VPS liên tục được bổ sung dải mới, đảm bảo IP VPS sạch, không Blaclist.

VPS Private tại thuecloud
IPv4 dùng riêng

Mỗi VPS một địa chỉ IPv4 đảm bảo quyền truy cập riêng tư và không trùng IP với bất kỳ ai.

Datacenter tại thuecloud
Chuẩn quốc tế

Paris Datacenter chuẩn quốc tế Tier III giúp cho hệ thống vận hành ổn định, chuyên nghiệp.

Mua VPS tại thuecloud Support
Support tận tâm

Chuyên nghiệp và tận tâm phục vụ khách hàng là tiêu chí hoạt động của Team Thuecloud.

France

Bảng giá VPS Pháp

VPS FR1

150.000

 • 1 GB RAM
 • 1 vCPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Hàng tuần
 • Paris Capital
VPS FR2

190.000

 • 2 GB RAM
 • 1 vCPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Hàng tuần
 • Paris Capital
VPS FR3

225.000

 • 2 GB RAM
 • 2 vCPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Hàng tuần
 • Paris Capital
VPS FR4

317.000

 • 4 GB RAM
 • 2 vCPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Hàng tuần
 • Paris Capital
VPS FR5

363.000

 • 4 GB RAM
 • 2 vCPU
 • 60 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Hàng tuần
 • Paris Capital
VPS FR6

572.000

 • 8 GB RAM
 • 4 vCPU
 • 60 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Hàng tuần
 • Paris Capital
VPS FR7

685.000

 • 8 GB RAM
 • 8 vCPU
 • 90 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Hàng tuần
 • Paris Capital
VPS FR8

915.000

 • 16 GB RAM
 • 8 vCPU
 • 120 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Hàng tuần
 • Paris Capital
VPS FR9

1.500.000

 • 32 GB RAM
 • 16 vCPU
 • 240 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Hàng tuần
 • Paris Capital

Trải nghiệm khách hàng