Sydney Datacenter

Mua VPS HongKong tại ThueCloud.com

Full quyền quản trị tại thuecloud
Full Quyền quản trị

Quý khách được toàn quyền quản trị VPS của mình trên hệ thống của ThueCloud.

Mua VPS thuecloud
Bảo mật tuyệt đối

VPS được bảo mật tuyệt đối dựa trên các cong nghệ ảo hóa tiên tiến nhất hiện nay.

VPS địa chỉ IP sạch
Địa chỉ IP sạch

IP của VPS liên tục được bổ sung, làm mới đảm bảo IP VPS sạch, không Blacklist.

VPS Private tại thuecloud
IPv4 dùng riêng

Mỗi VPS một địa chỉ IP đảm bảo quyền truy cập riêng tư và không trùng IP với bất kỳ ai.

Datacenter tại thuecloud
Chuẩn quốc tế

Các Datacenter chuẩn quốc tế Tier III giúp cho hệ thống vận hành ổn định, chuyên nghiệp.

Mua VPS tại thuecloud Support
Support tận tâm

Chuyên nghiệp và tận tâm phục vụ khách hàng là tiêu chí hoạt động của ThueCloud.com

Pricing

Bảng giá VPS HongKong

VPS HongKong1

215.000

 • 1 GB RAM
 • 1 vCPU
 • 40 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Bandwidth: 2T
 • Windows / Linux
 • No Backup
 • HongKong
VPS HongKong2

465.000

 • 2 GB RAM
 • 1 vCPU
 • 40 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Bandwidth: 2T
 • Windows / Linux
 • No Backup
 • HongKong
VPS HongKong3

925.000

 • 4 GB RAM
 • 2 vCPU
 • 80 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Bandwidth: 2T
 • Windows / Linux
 • No Backup
 • HongKong
VPS HongKong4

1.065.000

 • 8 GB RAM
 • 2 vCPU
 • 160 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Bandwidth: 2T
 • Windows / Linux
 • No Backup
 • HongKong
VPS HongKong5

1.735.000

 • 8 GB RAM
 • 4 vCPU
 • 160 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Bandwidth: 2T
 • Windows / Linux
 • No Backup
 • HongKong
VPS HongKong6

2.135.000

 • 16 GB RAM
 • 4 vCPU
 • 160 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Bandwidth: 2T
 • Windows / Linux
 • No Backup
 • HongKong

Trải nghiệm khách hàng