VPS Lag do đâu? cho dù đã nâng cấp lên các cấu hình cao hơn vì thấy VPS có dấu hiệu giật lag. Các nhà cung cấp VPS vẫn thông báo với bạn về tình trạng máy vẫn hoạt động bình thường. Đó là cũng là vấn đề chung nhiều bạn chia sẻ trên các […]