Cách đổi địa chỉ IP trên điện thoại iOS được người dùng thực hiện với nhiều lý do khác nhau. Có thể là IP của bạn đang bị liệt vào danh sách đen. IP không thể duyệt một số trang web bị chặn, không thể tải và sử dụng một số ứng dụng nhất định,… Đổi IP là giải pháp nhanh gọn để giải quyết các vấn đề trên. Nếu bạn chưa biết cách thay đổi IP hãy cùng xem hướng dẫn sau đây nhé!