VPS Windows

VPS Tại ThueCloud trang bị hầu hết các phiên bản Windows 2012, 2016, 2019, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterpise, Windows 11. Phù hợp với từng nhu cầu sử dụng từ cơ bản cho tới nâng cao.

Phiên Bản Windows

 • VPS Windows Server 2012 
 • VPS Windows Server 2019
 • VPS Windows Server 2022
 • VPS Windows 10 Pro
 • VPS Windows 10 Enterprise
Pricing

Bảng giá VPS Windows

VPS Win #1

120.000

 • 1 GB RAM
 • 1 vCPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows 2012, 2019, Win 10
 • Backup hàng tuần
 • Cung cấp 80 vị trí (Global)
VPS Win #2

179.000

 • 2 GB RAM
 • 1 vCPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows 2012, 2019, Win 10
 • Backup hàng tuần
 • Cung cấp 80 vị trí (Global)
VPS Win #3

229.000

 • 2 GB RAM
 • 2 vCPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows 2012, 2019, Win 10
 • Backup hàng tuần
 • Cung cấp 80 vị trí (Global)
VPS Win #4

336.000

 • 4 GB RAM
 • 2 vCPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows 2012, 2019, Win 10
 • Backup hàng tuần
 • Cung cấp 80 vị trí (Global)
VPS Win #5

375.000

 • 4 GB RAM
 • 4 vCPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows 2012, 2019, Win 10
 • Backup hàng tuần
 • Cung cấp 80 vị trí (Global)
VPS Win #6

593.000

 • 8 GB RAM
 • 4 vCPU
 • 60 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows 2012, 2019, Win 10
 • Backup hàng tuần
 • Cung cấp 80 vị trí (Global)
VPS Win #7

708.000

 • 8 GB RAM
 • 8 vCPU
 • 90 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows 2012, 2019, Win 10
 • Backup hàng tuần
 • Cung cấp 80 vị trí (Global)
VPS Win #8

1.076.000

 • 16 GB RAM
 • 8 vCPU
 • 90 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows 2012, 2019, Win 10
 • Backup hàng tuần
 • Cung cấp 80 vị trí (Global)
VPS Win #9

1.890.000

 • 32 GB RAM
 • 16 vCPU
 • 240 GB SSD
 • 1000 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows 2012, 2019, Win 10
 • Backup hàng tuần
 • Cung cấp 80 vị trí (Global)
Pricing

VPS Windows Tại ThueCloud.com

Storage SSD NVMe

Trải nghiệm hiệu suất cực cao với lưu trữ SSD NVMe và vi xử lý AMD EPYC

Ethernet

Chúng tôi cung cấp tốc độ kết nối mạng 500 Mgbs cho khách hàng sử dụng VPS Windows

VPS Đa Quốc Gia

Chúng tôi đặt Dataceneter ở Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Úc

Technical Support

Hơn 20 chuyên gia đào tạo chuyên về công nghệ ảo hóa (Virtualization). Uptime 99.9%

Pricing

Các Hệ Điều Hành Liên Quan

CentOS OS

Bao gồm các phiên bản như: CentOS 7.7, 8.5

Ubuntu OS

Gồm phiên bản: Ubuntu: 18.04, 19.10, 20.04

Folida

Các hệ sinh thái mã nguồn mởi

Debina OS

Gồm 3 vision: Stable , Testing và Unstable

Trải nghiệm khách hàng