Sử dụng VPS Windows thường gặp lỗi không thể truy cập vào các website do không thể phân giải được DNS. Khi sử dụng VPS việc đổi DNS là một việc không thể bỏ qua. Các thao tác thực hiện cũng vô cùng đơn giản. Trong bài biết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu DNS là gì và cách đổi DNS trên VPS Windows đơn giản nhất.