Hướng dẫn bật loa trên VPS windows. Sau khi đăng nhập VPS trên máy tính, thông thường VPS mặc định chế độ tắt âm thanh. Vậy làm thế nào để bật loa trên VPS Windows dễ dàng nhất. Dưới đây là bài viết hướng dẫn để bạn có thể nghe được âm thanh khi sử dụng VPS Windows của Thuecloud.