Bảo mật VPS là việc đầu tiên và cực kỳ quan trọng. Là việc bảo vệ thông tin cá nhân, tài chính, dữ liệu khách hàng và nội dung trang web. Tuy nhiên, có rất nhiều trang web còn xem nhẹ việc bảo mật VPS và thường bỏ qua bước này. Bài viết dưới đây, Thuecloud sẽ đề cập cụ thể đến các biện pháp bảo mật VPS. Mời các bạn tham khảo và thực hiện để bảo vệ an toàn chống hacker xâm nhập và sử dụng.