Proxy rất nhiều quốc gia, mình rất hài lòng với dịch vụ của các bạn, xin cảm ơn đội ngũ và đặc biệt là các bạn support đáng yêu!

VPS chất lượng quá, hệ thống dễ sử dụng nữa, mình nạp tiền nhầm cú pháp mà được hỗ trợ ngay lập tức, cảm ơn các bạn.