Quảng cáo Facebook là chiến lược kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên Facebook ngày càng đòi hỏi nhiều chính sách gây bất lợi cho những nhà quảng cáo Việt Nam. Họ thường xuyên mở những cuộc quét hạn chế, vô hiệu hóa tài khoản. Việc này gây bất lợi cho các nhà chạy quảng cáo. Để giải quyết vấn đề đó, Thuecloud sẽ giới thiệu đến khách hàng giải pháp Thuê VPS nuôi tài khoản Facebook. Giải pháp này sẽ giúp bạn vượt qua bão quét, giúp công việc kinh doanh của bạn không bị gián đoạn.