PayPal là một ứng dụng thanh toán trực tuyến và chuyển tiền quốc tế thông qua mạng Internet. Là cách thay thế cho việc thanh toán phương thức tiền truyền thống. Với ứng dụng, bạn có thể thanh toán những hóa đơn mua sắm ở khắp nơi trên toàn thế giới. Gửi hoặc nhận tiền chi trả từ các nước ngoài về Việt Nam.