Trí tuệ nhân tạo AI còn gọi là trí thông minh nhân tạo, (Artificial intelligence – viết tắt là AI). Đây là ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science) được con người ứng dụng và lập trình. Mục đích nhằm để máy tính tự động hoá những hành vi thông minh như con người.