VPS là gì ? Là giải pháp lưu trữ dữ liệu trên máy chủ ảo, giúp doanh nghiệp tối ưu nhất về giải pháp và chi phí, giúp cho các doanh nghiệp có nhu cầu lưu trữ web, hệ thống Email… Hệ thống VPS của Thế Giới Số luôn được nâng cấp và cập nhật thường xuyên nhằm tăng cao tính bảo mật và mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng, hệ thống được thiết lập RAID-10, CPU tốc độ cao và luôn được sử dụng 100% CPU.