Brasilia Datacenter

Mua VPS Brazil tại Thuê Cloud

Full quyền quản trị tại thuecloud
Full Quyền quản trị

Quý khách được toàn quyền quản trị VPS của mình trên hệ thống của ThueCloud.

Mua VPS thuecloud
Bảo mật tuyệt đối

VPS được bảo mật tuyệt đối dựa trên các cong nghệ ảo hóa tiên tiến nhất hiện nay.

VPS địa chỉ IP sạch
Địa chỉ IP sạch

IP của VPS liên tục được bổ sung, làm mới đảm bảo IP VPS sạch, không Blacklist.

VPS Private tại thuecloud
IPv4 dùng riêng

Mỗi VPS một địa chỉ IP đảm bảo quyền truy cập riêng tư và không trùng IP với bất kỳ ai.

Datacenter tại thuecloud
Chuẩn quốc tế

Các Datacenter chuẩn quốc tế Tier III giúp cho hệ thống vận hành ổn định, chuyên nghiệp.

Mua VPS tại thuecloud Support
Support tận tâm

Chuyên nghiệp và tận tâm phục vụ khách hàng là tiêu chí hoạt động của ThueCloud.com

Pricing

Bảng giá VPS Brazil

VPS BR1

195.000

 • 1 GB RAM
 • 1 vCPU
 • 40 GB SSD
 • 30 Mbps
 • Bandwidth: 200 GB
 • Windows / Linux
 • Backup: None
 • Brasilia Capital
VPS BR2

295.000

 • 2 GB RAM
 • 1 vCPU
 • 40 GB SSD
 • 30 Mbps
 • Bandwidth: 400 GB
 • Windows / Linux
 • Backup: None
 • Brasilia Capital
VPS BR3

335.000

 • 2 GB RAM
 • 2 vCPU
 • 60 GB SSD
 • 30 Mbps
 • Bandwidth: 600GB
 • Windows / Linux
 • Backup: None
 • Brasilia Capital
VPS BR4

395.000

 • 2 GB RAM
 • 2 vCPU
 • 80 GB SSD
 • 30 Mbps
 • Bandwidth: 800 GB
 • Windows / Linux
 • Backup: None
 • Brasilia Capital
VPS BR5

CSKH

 • 4 GB RAM
 • 4 vCPU
 • 100 GB SSD
 • 30 Mbps
 • Bandwidth: 1TB
 • Windows / Linux
 • Backup: None
 • Brasilia Capital
VPS BR6

CSKH

 • 8 GB RAM
 • 4 vCPU
 • 120 GB SSD
 • 30 Mbps
 • Bandwidth: 1TB
 • Windows / Linux
 • Backup: None
 • Brasilia Capital

Trải nghiệm khách hàng