Roma Datacenter

Mua VPS Italia tại Thuecloud.com

Full quyền quản trị tại thuecloud
Full Quyền quản trị

Quý khách được toàn quyền quản trị VPS của mình trên hệ thống của ThueCloud.com

Mua VPS thuecloud
Bảo mật tuyệt đối

VPS Italia được bảo mật tuyệt đối dựa trên các công nghệ ảo hóa tiên tiến nhất hiện nay.

VPS địa chỉ IP sạch
Địa chỉ IP sạch

IPv4 của VPS liên tục được bổ sung, làm mới đảm bảo IP VPS sạch, không Blacklist.

VPS Private tại thuecloud
IPv4 dùng riêng

Mỗi VPS một địa chỉ IP tại Italia đảm bảo truy cập riêng tư, không trùng IP với bất kỳ ai.

Datacenter tại thuecloud
Chuẩn quốc tế

Các Datacenter tại Roma chuẩn quốc tế Tier III. Giúp cho hệ thống vận hành ổn định.

Mua VPS tại thuecloud Support
Support tận tâm

Chuyên nghiệp và tận tâm phục vụ khách hàng là tiêu chí hoạt động của ThueCloud.com

Pricing

Bảng giá VPS Italia

VPS IT1

250.000

 • 1 GB RAM
 • 1 vCPU
 • 25 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital
VPS IT2

280.000

 • 2 GB RAM
 • 2 vCPU
 • 40 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital
VPS IT3

348.000

 • 2 GB RAM
 • 4 vCPU
 • 60 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital
VPS IT4

547.000

 • 4 GB RAM
 • 6 vCPU
 • 70 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital
VPS IT5

690.000

 • 4 GB RAM
 • 8 vCPU
 • 90 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital
VPS IT6

1.050.000

 • 6 GB RAM
 • 10 vCPU
 • 100 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital
VPS IT7

1.300.000

 • 8 GB RAM
 • 12 vCPU
 • 150 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital
VPS IT8

1.750.000

 • 10 GB RAM
 • 14 vCPU
 • 170 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital
VPS IT9

2.150.000

 • 16 GB RAM
 • 16 vCPU
 • 210 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital
VPS IT10

3.550.000

 • 20 GB RAM
 • 24 vCPU
 • 310 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital
VPS IT11

4.700.000

 • 24 GB RAM
 • 32 vCPU
 • 410 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital
VPS IT12

7.000.000

 • 32 GB RAM
 • 64 vCPU
 • 510 GB SSD
 • 100 Mbps
 • Unlimited Bandwidth
 • Windows / Linux
 • Backup: Không
 • Roma Capital

Trải nghiệm khách hàng