Cách cài Foxyproxy fake ip và những lưu ý đối với tiện ích này trên Google Chrome. Đối với những ai thường xuyên phải ẩn Ip, fake Ip trên máy tính của mình để phục vụ cho nhu cầu công việc. Thì chắc không còn lạ gì các tiện ích như: FoxyProxy hay Proxyhelper hay […]